ترجمه Intake در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای رفته‌(درماشين‌) می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : نيروي‌ جذب‌ شده‌ , در فارسی : مك‌ , به فارسی : مكيدن‌ , سایر ترجمه ها : تنفس‌

Intake به چه معناست و Intake یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Intake

رفته‌(درماشين‌) به خارجی , ریشه انگلیسی رفته‌(درماشين‌), ترجمه رفته‌(درماشين‌), کلمات شبیه رفته‌(درماشين‌) , نيروي‌ جذب‌ شده‌ به لاتین , مك‌ به لاتین , مكيدن‌ خارجی , تنفس‌ در زبان
دانلود فایل ها