ترجمه Intangibility در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای لمس‌ ناپذيري‌. می باشد

Intangibility به چه معناست و Intangibility یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Intangibility

لمس‌ ناپذيري‌. به خارجی , ریشه انگلیسی لمس‌ ناپذيري‌., ترجمه لمس‌ ناپذيري‌., کلمات شبیه لمس‌ ناپذيري‌.
دانلود فایل ها