ترجمه Integrate در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای اوليه‌ چيزي‌ را گرفتن‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : اختلاط‌.

Integrate به چه معناست و Integrate یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Integrate

اوليه‌ چيزي‌ را گرفتن‌ به خارجی , ریشه انگلیسی اوليه‌ چيزي‌ را گرفتن‌, ترجمه اوليه‌ چيزي‌ را گرفتن‌, کلمات شبیه اوليه‌ چيزي‌ را گرفتن‌ , اختلاط‌. به لاتین
دانلود فایل ها