ترجمه Intellectual در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای عقلاني‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : ذهني‌ , در فارسی : فكري‌ , به فارسی : خردمند , سایر ترجمه ها : روشنفكر.

Intellectual به چه معناست و Intellectual یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Intellectual

عقلاني‌ به خارجی , ریشه انگلیسی عقلاني‌, ترجمه عقلاني‌, کلمات شبیه عقلاني‌ , ذهني‌ به لاتین , فكري‌ به لاتین , خردمند خارجی , روشنفكر. در زبان
دانلود فایل ها