ترجمه Intelligence در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای هوش‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : زيركي‌ , در فارسی : فراست‌ , به فارسی : فهم‌ , سایر ترجمه ها : بينش‌ اگاهي‌ , روح‌ پاك‌ يا

Intelligence به چه معناست و Intelligence یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Intelligence

هوش‌ به خارجی , ریشه انگلیسی هوش‌, ترجمه هوش‌, کلمات شبیه هوش‌ , زيركي‌ به لاتین , فراست‌ به لاتین , فهم‌ خارجی , بينش‌ در زبان , اگاهي‌انگلیسی , روح‌ پاك‌ يا
دانلود فایل ها