ترجمه Intelligencer در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای مخبر می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : خبر بر , در فارسی : خبر رسان‌ , به فارسی : جاسوس‌ , سایر ترجمه ها : پيغام‌ بر.

Intelligencer به چه معناست و Intelligencer یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Intelligencer

مخبر به خارجی , ریشه انگلیسی مخبر, ترجمه مخبر, کلمات شبیه مخبر , خبر بر به لاتین , خبر رسان‌ به لاتین , جاسوس‌ خارجی , پيغام‌ بر. در زبان
دانلود فایل ها