ترجمه Intenerate در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای نرم‌ كردن‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : لط‌يف‌ كردن‌ , در فارسی : حساس‌ كردن‌.

Intenerate به چه معناست و Intenerate یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Intenerate

نرم‌ كردن‌ به خارجی , ریشه انگلیسی نرم‌ كردن‌, ترجمه نرم‌ كردن‌, کلمات شبیه نرم‌ كردن‌ , لط‌يف‌ كردن‌ به لاتین , حساس‌ كردن‌. به لاتین
دانلود فایل ها