ترجمه Inter Alia در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای ميان‌ چيزهاي‌ ديگر می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : ميان‌ اشخاص‌ ديگر.

Inter Alia به چه معناست و Inter Alia یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Inter Alia

ميان‌ چيزهاي‌ ديگر به خارجی , ریشه انگلیسی ميان‌ چيزهاي‌ ديگر, ترجمه ميان‌ چيزهاي‌ ديگر, کلمات شبیه ميان‌ چيزهاي‌ ديگر , ميان‌ اشخاص‌ ديگر. به لاتین
دانلود فایل ها