ترجمه Intercede در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای ميانه‌ گيري‌ كردن‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : وساط‌ت‌ كردن‌ , در فارسی : شفاعت‌ كردن‌.

Intercede به چه معناست و Intercede یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Intercede

ميانه‌ گيري‌ كردن‌ به خارجی , ریشه انگلیسی ميانه‌ گيري‌ كردن‌, ترجمه ميانه‌ گيري‌ كردن‌, کلمات شبیه ميانه‌ گيري‌ كردن‌ , وساط‌ت‌ كردن‌ به لاتین , شفاعت‌ كردن‌. به لاتین
دانلود فایل ها