ترجمه Intercede در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای پادر مياني‌ كردن‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : ميانجي‌ گري‌ كردن‌ , در فارسی : ميانجي‌ شدن‌

Intercede به چه معناست و Intercede یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Intercede

پادر مياني‌ كردن‌ به خارجی , ریشه انگلیسی پادر مياني‌ كردن‌, ترجمه پادر مياني‌ كردن‌, کلمات شبیه پادر مياني‌ كردن‌ , ميانجي‌ گري‌ كردن‌ به لاتین , ميانجي‌ شدن‌ به لاتین
دانلود فایل ها