ترجمه Intercepter در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای بازدارنده‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : متقاط‌ع‌.

Intercepter به چه معناست و Intercepter یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Intercepter

بازدارنده‌ به خارجی , ریشه انگلیسی بازدارنده‌, ترجمه بازدارنده‌, کلمات شبیه بازدارنده‌ , متقاط‌ع‌. به لاتین
دانلود فایل ها