ترجمه Intercollegiate در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای وابسته‌ بكالج‌ ها می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : (در مورد مسابقات‌) بين‌ كالجهاي‌

Intercollegiate به چه معناست و Intercollegiate یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Intercollegiate

وابسته‌ بكالج‌ ها به خارجی , ریشه انگلیسی وابسته‌ بكالج‌ ها, ترجمه وابسته‌ بكالج‌ ها, کلمات شبیه وابسته‌ بكالج‌ ها , (در مورد مسابقات‌) بين‌ كالجهاي‌ به لاتین
دانلود فایل ها