ترجمه Intercolumniation در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای فاصله‌ گذاري‌ بين‌ ستونها. می باشد

Intercolumniation به چه معناست و Intercolumniation یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Intercolumniation

فاصله‌ گذاري‌ بين‌ ستونها. به خارجی , ریشه انگلیسی فاصله‌ گذاري‌ بين‌ ستونها., ترجمه فاصله‌ گذاري‌ بين‌ ستونها., کلمات شبیه فاصله‌ گذاري‌ بين‌ ستونها.
دانلود فایل ها