ترجمه Interconnection در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای اتصالي‌ داخلي‌. می باشد

Interconnection به چه معناست و Interconnection یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Interconnection

اتصالي‌ داخلي‌. به خارجی , ریشه انگلیسی اتصالي‌ داخلي‌., ترجمه اتصالي‌ داخلي‌., کلمات شبیه اتصالي‌ داخلي‌.
دانلود فایل ها