ترجمه Intercourse در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای مقاربت‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : اميزش‌ , در فارسی : مراوده‌ , به فارسی : معامله‌ , سایر ترجمه ها : داد و ستد.

Intercourse به چه معناست و Intercourse یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Intercourse

مقاربت‌ به خارجی , ریشه انگلیسی مقاربت‌, ترجمه مقاربت‌, کلمات شبیه مقاربت‌ , اميزش‌ به لاتین , مراوده‌ به لاتین , معامله‌ خارجی , داد و ستد. در زبان
دانلود فایل ها