خطای پایگاه‌داده وردپرس: [Table 'babynam1_words.wwp_sc' doesn't exist]
select id,social_sc,view_sc,ips,ref_sc,google_sc,info from wwp_sc where post_id =28508 AND u_id =1;

خطای پایگاه‌داده وردپرس: [Table 'babynam1_words.wwp_sc' doesn't exist]
INSERT INTO wwp_sc (post_id,u_id,social_sc,google_sc,view_sc,ref_sc,ips) VALUES ('28508','1','0','0','0','1','232054196');

خطای پایگاه‌داده وردپرس: [Table 'babynam1_words.wwp_sc' doesn't exist]
select id,social_sc,view_sc,ips,ref_sc,google_sc,info from wwp_sc where post_id =28508 AND u_id =1;

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Intercourse به فارسی

ترجمه Intercourse در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای مقاربت‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : اميزش‌ , در فارسی : مراوده‌ , به فارسی : معامله‌ , سایر ترجمه ها : داد و ستد.

Intercourse به چه معناست و Intercourse یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Intercourse

مقاربت‌ به خارجی , ریشه انگلیسی مقاربت‌, ترجمه مقاربت‌, کلمات شبیه مقاربت‌ , اميزش‌ به لاتین , مراوده‌ به لاتین , معامله‌ خارجی , داد و ستد. در زبان

دیدگاه‌تان را بنویسید: