ترجمه Intercross در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای از هم‌ گذشتن‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : تقاط‌ع‌ كردن‌ , در فارسی : جفت‌ گيري‌.

Intercross به چه معناست و Intercross یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Intercross

از هم‌ گذشتن‌ به خارجی , ریشه انگلیسی از هم‌ گذشتن‌, ترجمه از هم‌ گذشتن‌, کلمات شبیه از هم‌ گذشتن‌ , تقاط‌ع‌ كردن‌ به لاتین , جفت‌ گيري‌. به لاتین
دانلود فایل ها