ترجمه Intercultural در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای وابسته‌ به‌ فرهنگ‌ دو كشور می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : بين‌ فرهنگي‌.

Intercultural به چه معناست و Intercultural یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Intercultural

وابسته‌ به‌ فرهنگ‌ دو كشور به خارجی , ریشه انگلیسی وابسته‌ به‌ فرهنگ‌ دو كشور, ترجمه وابسته‌ به‌ فرهنگ‌ دو كشور, کلمات شبیه وابسته‌ به‌ فرهنگ‌ دو كشور , بين‌ فرهنگي‌. به لاتین
دانلود فایل ها