ترجمه Interdepend در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای بيكديگر متكي‌ بودن‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : بسته‌ بهم‌ بودن‌ , در فارسی : بهم‌ موكول‌ بودن‌

Interdepend به چه معناست و Interdepend یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Interdepend

بيكديگر متكي‌ بودن‌ به خارجی , ریشه انگلیسی بيكديگر متكي‌ بودن‌, ترجمه بيكديگر متكي‌ بودن‌, کلمات شبیه بيكديگر متكي‌ بودن‌ , بسته‌ بهم‌ بودن‌ به لاتین , بهم‌ موكول‌ بودن‌ به لاتین
دانلود فایل ها