ترجمه Interdependent در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای وابسته‌ (به‌ يكديگر) می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : متكي‌ يا موكول‌ بيكديگر.

Interdependent به چه معناست و Interdependent یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Interdependent

وابسته‌ (به‌ يكديگر) به خارجی , ریشه انگلیسی وابسته‌ (به‌ يكديگر), ترجمه وابسته‌ (به‌ يكديگر), کلمات شبیه وابسته‌ (به‌ يكديگر) , متكي‌ يا موكول‌ بيكديگر. به لاتین
دانلود فایل ها