ترجمه Interdigitate در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای واقع‌ در ميان‌ انگشتان‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : بهم‌ اتصال‌ دادن‌ , در فارسی : بهم‌ اتصال‌

Interdigitate به چه معناست و Interdigitate یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Interdigitate

واقع‌ در ميان‌ انگشتان‌ به خارجی , ریشه انگلیسی واقع‌ در ميان‌ انگشتان‌, ترجمه واقع‌ در ميان‌ انگشتان‌, کلمات شبیه واقع‌ در ميان‌ انگشتان‌ , بهم‌ اتصال‌ دادن‌ به لاتین , بهم‌ اتصال‌ به لاتین
دانلود فایل ها