ترجمه، معنی و ریشه کلمه Interdigitate به فارسی

ترجمه Interdigitate در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای واقع‌ در ميان‌ انگشتان‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : بهم‌ اتصال‌ دادن‌ , در فارسی : بهم‌ اتصال‌

Interdigitate به چه معناست و Interdigitate یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Interdigitate

واقع‌ در ميان‌ انگشتان‌ به خارجی , ریشه انگلیسی واقع‌ در ميان‌ انگشتان‌, ترجمه واقع‌ در ميان‌ انگشتان‌, کلمات شبیه واقع‌ در ميان‌ انگشتان‌ , بهم‌ اتصال‌ دادن‌ به لاتین , بهم‌ اتصال‌ به لاتین

دیدگاه‌تان را بنویسید: