ترجمه Interfere در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای دخالت‌ كردن‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : پا بميان‌ گذاردن‌ , در فارسی : مداخله‌ كردن‌.

Interfere به چه معناست و Interfere یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Interfere

دخالت‌ كردن‌ به خارجی , ریشه انگلیسی دخالت‌ كردن‌, ترجمه دخالت‌ كردن‌, کلمات شبیه دخالت‌ كردن‌ , پا بميان‌ گذاردن‌ به لاتین , مداخله‌ كردن‌. به لاتین
دانلود فایل ها