ترجمه Interfuse در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای در هم‌ ريختن‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : بهم‌ اميختن‌ , در فارسی : افشاندن‌.

Interfuse به چه معناست و Interfuse یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Interfuse

در هم‌ ريختن‌ به خارجی , ریشه انگلیسی در هم‌ ريختن‌, ترجمه در هم‌ ريختن‌, کلمات شبیه در هم‌ ريختن‌ , بهم‌ اميختن‌ به لاتین , افشاندن‌. به لاتین
دانلود فایل ها