ترجمه Interjectional در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای معترضه‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : اصواتي‌ , در فارسی : ندايي‌.

Interjectional به چه معناست و Interjectional یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Interjectional

معترضه‌ به خارجی , ریشه انگلیسی معترضه‌, ترجمه معترضه‌, کلمات شبیه معترضه‌ , اصواتي‌ به لاتین , ندايي‌. به لاتین
دانلود فایل ها