ترجمه Interlunary در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (ranulretni) موقعي‌ كه‌ ماه‌ نامريي‌ است‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : محاقي‌ , در فارسی : بين‌

Interlunary به چه معناست و Interlunary یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Interlunary

(ranulretni) موقعي‌ كه‌ ماه‌ نامريي‌ است‌ به خارجی , ریشه انگلیسی (ranulretni) موقعي‌ كه‌ ماه‌ نامريي‌ است‌, ترجمه (ranulretni) موقعي‌ كه‌ ماه‌ نامريي‌ است‌, کلمات شبیه (ranulretni) موقعي‌ كه‌ ماه‌ نامريي‌ است‌ , محاقي‌ به لاتین , بين‌ به لاتین
دانلود فایل ها