ترجمه Intermediate در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای واقع‌ شونده‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : واسط‌ه‌ , در فارسی : ميانجي‌.

Intermediate به چه معناست و Intermediate یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Intermediate

واقع‌ شونده‌ به خارجی , ریشه انگلیسی واقع‌ شونده‌, ترجمه واقع‌ شونده‌, کلمات شبیه واقع‌ شونده‌ , واسط‌ه‌ به لاتین , ميانجي‌. به لاتین
دانلود فایل ها