ترجمه Intermediate در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای ميانه‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : متوسط‌ , در فارسی : درميان‌ اينده‌ , به فارسی : مداخله‌ كننده‌ , سایر ترجمه ها : در ميان‌

Intermediate به چه معناست و Intermediate یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Intermediate

ميانه‌ به خارجی , ریشه انگلیسی ميانه‌, ترجمه ميانه‌, کلمات شبیه ميانه‌ , متوسط‌ به لاتین , درميان‌ اينده‌ به لاتین , مداخله‌ كننده‌ خارجی , در ميان‌ در زبان
دانلود فایل ها