ترجمه Interment در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای ايين‌ تدفين‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : دفن‌ , در فارسی : تدفين‌ , به فارسی : بخاك‌ سپاري‌.

Interment به چه معناست و Interment یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Interment

ايين‌ تدفين‌ به خارجی , ریشه انگلیسی ايين‌ تدفين‌, ترجمه ايين‌ تدفين‌, کلمات شبیه ايين‌ تدفين‌ , دفن‌ به لاتین , تدفين‌ به لاتین , بخاك‌ سپاري‌. خارجی
دانلود فایل ها