ترجمه Intermit در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای قط‌ع‌ كردن‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : گسيختن‌ , در فارسی : موقتا تعط‌يل‌ كردن‌ , به فارسی : نوبت‌ داشتن‌

Intermit به چه معناست و Intermit یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Intermit

قط‌ع‌ كردن‌ به خارجی , ریشه انگلیسی قط‌ع‌ كردن‌, ترجمه قط‌ع‌ كردن‌, کلمات شبیه قط‌ع‌ كردن‌ , گسيختن‌ به لاتین , موقتا تعط‌يل‌ كردن‌ به لاتین , نوبت‌ داشتن‌ خارجی
دانلود فایل ها