ترجمه Intermoleculary در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (ralucelomretni) بين‌ ذرات‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : در داخل‌ ذرات‌ , در فارسی : بين‌

Intermoleculary به چه معناست و Intermoleculary یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Intermoleculary

(ralucelomretni) بين‌ ذرات‌ به خارجی , ریشه انگلیسی (ralucelomretni) بين‌ ذرات‌, ترجمه (ralucelomretni) بين‌ ذرات‌, کلمات شبیه (ralucelomretni) بين‌ ذرات‌ , در داخل‌ ذرات‌ به لاتین , بين‌ به لاتین
دانلود فایل ها