ترجمه Intern در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (.tv) داخل‌ شدن‌ در می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : وارد كردن‌ , در فارسی : توقيف‌ كردن‌ , به فارسی : (.tv

Intern به چه معناست و Intern یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Intern

(.tv) داخل‌ شدن‌ در به خارجی , ریشه انگلیسی (.tv) داخل‌ شدن‌ در, ترجمه (.tv) داخل‌ شدن‌ در, کلمات شبیه (.tv) داخل‌ شدن‌ در , وارد كردن‌ به لاتین , توقيف‌ كردن‌ به لاتین , (.tv خارجی
دانلود فایل ها