ترجمه Internal Secretion در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای هورمون‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : ترشح‌ دروني‌.

Internal Secretion به چه معناست و Internal Secretion یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Internal Secretion

هورمون‌ به خارجی , ریشه انگلیسی هورمون‌, ترجمه هورمون‌, کلمات شبیه هورمون‌ , ترشح‌ دروني‌. به لاتین
دانلود فایل ها