خطای پایگاه‌داده وردپرس: [Table 'babynam1_words.wwp_sc' doesn't exist]
select id,social_sc,view_sc,ips,ref_sc,google_sc,info from wwp_sc where post_id =28608 AND u_id =1;

خطای پایگاه‌داده وردپرس: [Table 'babynam1_words.wwp_sc' doesn't exist]
INSERT INTO wwp_sc (post_id,u_id,social_sc,google_sc,view_sc,ref_sc,ips) VALUES ('28608','1','0','0','0','1','232054196');

خطای پایگاه‌داده وردپرس: [Table 'babynam1_words.wwp_sc' doesn't exist]
select id,social_sc,view_sc,ips,ref_sc,google_sc,info from wwp_sc where post_id =28608 AND u_id =1;

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Internal Secretion به فارسی

ترجمه Internal Secretion در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای هورمون‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : ترشح‌ دروني‌.

Internal Secretion به چه معناست و Internal Secretion یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Internal Secretion

هورمون‌ به خارجی , ریشه انگلیسی هورمون‌, ترجمه هورمون‌, کلمات شبیه هورمون‌ , ترشح‌ دروني‌. به لاتین

دیدگاه‌تان را بنویسید: