ترجمه Internationalize در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای بين‌ المللي‌ كردن‌. می باشد

Internationalize به چه معناست و Internationalize یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Internationalize

بين‌ المللي‌ كردن‌. به خارجی , ریشه انگلیسی بين‌ المللي‌ كردن‌., ترجمه بين‌ المللي‌ كردن‌., کلمات شبیه بين‌ المللي‌ كردن‌.
دانلود فایل ها