ترجمه Internecine در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای كشتار يكديگر می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : كشتار متقابل‌ , در فارسی : قاتل‌.

Internecine به چه معناست و Internecine یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Internecine

كشتار يكديگر به خارجی , ریشه انگلیسی كشتار يكديگر, ترجمه كشتار يكديگر, کلمات شبیه كشتار يكديگر , كشتار متقابل‌ به لاتین , قاتل‌. به لاتین
دانلود فایل ها