ترجمه Interneural در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (noruenretni) وابسته‌ به‌ سلول‌ عصب‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : داخل‌ عصبي‌.

Interneural به چه معناست و Interneural یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Interneural

(noruenretni) وابسته‌ به‌ سلول‌ عصب‌ به خارجی , ریشه انگلیسی (noruenretni) وابسته‌ به‌ سلول‌ عصب‌, ترجمه (noruenretni) وابسته‌ به‌ سلول‌ عصب‌, کلمات شبیه (noruenretni) وابسته‌ به‌ سلول‌ عصب‌ , داخل‌ عصبي‌. به لاتین
دانلود فایل ها