ترجمه Internment در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای نگاهداري‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : توقيف‌.

Internment به چه معناست و Internment یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Internment

نگاهداري‌ به خارجی , ریشه انگلیسی نگاهداري‌, ترجمه نگاهداري‌, کلمات شبیه نگاهداري‌ , توقيف‌. به لاتین
دانلود فایل ها