ترجمه Interoceptive در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای احشاء می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : ناشي‌ از امعاء واحشاء.

Interoceptive به چه معناست و Interoceptive یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Interoceptive

احشاء به خارجی , ریشه انگلیسی احشاء, ترجمه احشاء, کلمات شبیه احشاء , ناشي‌ از امعاء واحشاء. به لاتین
دانلود فایل ها