ترجمه Interplay در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای اثر متقابل‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : فعل‌ و انفعال‌.

Interplay به چه معناست و Interplay یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Interplay

اثر متقابل‌ به خارجی , ریشه انگلیسی اثر متقابل‌, ترجمه اثر متقابل‌, کلمات شبیه اثر متقابل‌ , فعل‌ و انفعال‌. به لاتین
دانلود فایل ها