ترجمه Interposition در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای ديگر گذارند می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : وساط‌ت‌ , در فارسی : دخالت‌ , به فارسی : ميانه‌ گيري‌.

Interposition به چه معناست و Interposition یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Interposition

ديگر گذارند به خارجی , ریشه انگلیسی ديگر گذارند, ترجمه ديگر گذارند, کلمات شبیه ديگر گذارند , وساط‌ت‌ به لاتین , دخالت‌ به لاتین , ميانه‌ گيري‌. خارجی
دانلود فایل ها