ترجمه Interpretation در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای شرح‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : بيان‌ , در فارسی : تفسير , به فارسی : تعبير , سایر ترجمه ها : ترجمه‌ مفاد.

Interpretation به چه معناست و Interpretation یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Interpretation

شرح‌ به خارجی , ریشه انگلیسی شرح‌, ترجمه شرح‌, کلمات شبیه شرح‌ , بيان‌ به لاتین , تفسير به لاتین , تعبير خارجی , ترجمه‌ در زبان , مفاد.انگلیسی
دانلود فایل ها