ترجمه Interpretive در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (evitaterpretni) تفسيري‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : شرحي‌.

Interpretive به چه معناست و Interpretive یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Interpretive

(evitaterpretni) تفسيري‌ به خارجی , ریشه انگلیسی (evitaterpretni) تفسيري‌, ترجمه (evitaterpretni) تفسيري‌, کلمات شبیه (evitaterpretni) تفسيري‌ , شرحي‌. به لاتین
دانلود فایل ها