ترجمه Interrogate در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای استنط‌اق‌ كردن‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : تحقيق‌ كردن‌ , در فارسی : باز جويي‌ كردن‌.

Interrogate به چه معناست و Interrogate یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Interrogate

استنط‌اق‌ كردن‌ به خارجی , ریشه انگلیسی استنط‌اق‌ كردن‌, ترجمه استنط‌اق‌ كردن‌, کلمات شبیه استنط‌اق‌ كردن‌ , تحقيق‌ كردن‌ به لاتین , باز جويي‌ كردن‌. به لاتین
دانلود فایل ها