ترجمه Interrogatory در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای وابسته‌ به‌ سئوال‌. می باشد

Interrogatory به چه معناست و Interrogatory یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Interrogatory

وابسته‌ به‌ سئوال‌. به خارجی , ریشه انگلیسی وابسته‌ به‌ سئوال‌., ترجمه وابسته‌ به‌ سئوال‌., کلمات شبیه وابسته‌ به‌ سئوال‌.
دانلود فایل ها