ترجمه Intersubjective در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای قابل‌ شمول‌ بدو فاعل‌ يا بيشتر می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : چند فاعلي‌.

Intersubjective به چه معناست و Intersubjective یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Intersubjective

قابل‌ شمول‌ بدو فاعل‌ يا بيشتر به خارجی , ریشه انگلیسی قابل‌ شمول‌ بدو فاعل‌ يا بيشتر, ترجمه قابل‌ شمول‌ بدو فاعل‌ يا بيشتر, کلمات شبیه قابل‌ شمول‌ بدو فاعل‌ يا بيشتر , چند فاعلي‌. به لاتین
دانلود فایل ها