ترجمه Intervertebral در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (تش‌.) واقع‌ در ميان‌ مهره‌ ها می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : بين‌ مهره‌ داران‌.

Intervertebral به چه معناست و Intervertebral یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Intervertebral

(تش‌.) واقع‌ در ميان‌ مهره‌ ها به خارجی , ریشه انگلیسی (تش‌.) واقع‌ در ميان‌ مهره‌ ها, ترجمه (تش‌.) واقع‌ در ميان‌ مهره‌ ها, کلمات شبیه (تش‌.) واقع‌ در ميان‌ مهره‌ ها , بين‌ مهره‌ داران‌. به لاتین
دانلود فایل ها