ترجمه Intimidation در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای ارعاب‌. می باشد

Intimidation به چه معناست و Intimidation یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Intimidation

ارعاب‌. به خارجی , ریشه انگلیسی ارعاب‌., ترجمه ارعاب‌., کلمات شبیه ارعاب‌.
دانلود فایل ها