ترجمه Intolerable در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای تحمل‌ ناپذير می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : سخت‌ , در فارسی : غير قابل‌ تحمل‌ , به فارسی : دشوار , سایر ترجمه ها : تن‌ در

Intolerable به چه معناست و Intolerable یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Intolerable

تحمل‌ ناپذير به خارجی , ریشه انگلیسی تحمل‌ ناپذير, ترجمه تحمل‌ ناپذير, کلمات شبیه تحمل‌ ناپذير , سخت‌ به لاتین , غير قابل‌ تحمل‌ به لاتین , دشوار خارجی , تن‌ در در زبان
دانلود فایل ها