خطای پایگاه‌داده وردپرس: [Table 'babynam1_words.wwp_sc' doesn't exist]
select id,social_sc,view_sc,ips,ref_sc,google_sc,info from wwp_sc where post_id =28714 AND u_id =1;

خطای پایگاه‌داده وردپرس: [Table 'babynam1_words.wwp_sc' doesn't exist]
INSERT INTO wwp_sc (post_id,u_id,social_sc,google_sc,view_sc,ref_sc,ips) VALUES ('28714','1','0','0','0','1','2320157174');

خطای پایگاه‌داده وردپرس: [Table 'babynam1_words.wwp_sc' doesn't exist]
select id,social_sc,view_sc,ips,ref_sc,google_sc,info from wwp_sc where post_id =28714 AND u_id =1;

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Intolerable به فارسی

ترجمه Intolerable در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای تحمل‌ ناپذير می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : سخت‌ , در فارسی : غير قابل‌ تحمل‌ , به فارسی : دشوار , سایر ترجمه ها : تن‌ در

Intolerable به چه معناست و Intolerable یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Intolerable

تحمل‌ ناپذير به خارجی , ریشه انگلیسی تحمل‌ ناپذير, ترجمه تحمل‌ ناپذير, کلمات شبیه تحمل‌ ناپذير , سخت‌ به لاتین , غير قابل‌ تحمل‌ به لاتین , دشوار خارجی , تن‌ در در زبان

دیدگاه‌تان را بنویسید: