ترجمه Intonate در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای با لحن‌ خاصي‌ تلفظ‌ كردن‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : با اهنگ‌ خاصي‌ ادا كردن‌ , در فارسی : با

Intonate به چه معناست و Intonate یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Intonate

با لحن‌ خاصي‌ تلفظ‌ كردن‌ به خارجی , ریشه انگلیسی با لحن‌ خاصي‌ تلفظ‌ كردن‌, ترجمه با لحن‌ خاصي‌ تلفظ‌ كردن‌, کلمات شبیه با لحن‌ خاصي‌ تلفظ‌ كردن‌ , با اهنگ‌ خاصي‌ ادا كردن‌ به لاتین , با به لاتین
دانلود فایل ها