ترجمه Intonate در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای صدا بيان‌ كردن‌. می باشد

Intonate به چه معناست و Intonate یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Intonate

صدا بيان‌ كردن‌. به خارجی , ریشه انگلیسی صدا بيان‌ كردن‌., ترجمه صدا بيان‌ كردن‌., کلمات شبیه صدا بيان‌ كردن‌.
دانلود فایل ها