ترجمه Intone در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای سراييدن‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : خواندن‌ , در فارسی : مناجات‌ كردن‌.

Intone به چه معناست و Intone یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Intone

سراييدن‌ به خارجی , ریشه انگلیسی سراييدن‌, ترجمه سراييدن‌, کلمات شبیه سراييدن‌ , خواندن‌ به لاتین , مناجات‌ كردن‌. به لاتین
دانلود فایل ها