ترجمه Intorsion در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای انعط‌اف‌. می باشد

Intorsion به چه معناست و Intorsion یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Intorsion

انعط‌اف‌. به خارجی , ریشه انگلیسی انعط‌اف‌., ترجمه انعط‌اف‌., کلمات شبیه انعط‌اف‌.
دانلود فایل ها